Dowload tài liệu hỗ trợ chữ ký số

Ngày đăng 10/25/2012 12:00:00 AM trong Giới thiệu về chữ ký số

Phần mềm hỗ trợ
CÔNG CỤ KÝ PHÂN CẤP 
Phần mềm dùng để ký phân cấp, có thể ký trên các loại tài liệu định dạng PDF, Word, Excel(2003, 2007,2010)

Cong cu ky phan cap VNPT-CA.zip

BỘ CÀI JAVA SCRIP + CUTE WRITER 
Cài đặt môi trường java và máy in ảo cho ứng dụng khai thuế qua mạng

Setup.zip

HTKK 3.1.1 
Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế

HTKK3.1.zip

JAVA SCRIPT 
Cài đặt môi trường Java

Java.zip

CUTE PDF WITER 
Phần mềm tạo máy in ảo

CutePDF.zip

Tài liệu hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ
Văn bản pháp quy liên quan tới chữ ký số
Thông tin về chứng thư số
THÔNG TIN CHỨNG THƯ SỐ CỦA VNPT 
Thông tin về chứng thư số của VNPT

TẢI XUỐNG

DANH SÁCH CHỨNG THƯ BỊ THU HỒI CỦA VNPT-CA 
Danh sách chứng thư bị thu hồi của VNPT-CA

TẢI XUỐNG

THÔNG TIN CHỨNG THƯ SỐ CỦA MIC 
Thông tin chứng thư số của MIC

TẢI XUỐNG

DANH SÁCH CHỨNG THƯ BỊ THU HỒI CỦA MIC 
Danh sách chứng thư bị thu hồi của MIC

TẢI XUỐNG