Tiện ích này sẽ giúp bạn chọn lựa được các màu sắc kết hợp cho website. Hãy xác định 1 màu chính mà bạn thích, bạn sẽ có thêm 5 màu kết hợp cho website của bạn.
 

Màu chính  
Màu bổ sung: